Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Protokol o prohlídce

 

Poskytnutí informací zájemce o nabytí nemovitostmi dle § 12 odst. 1 zák. 39/2020 Sb. v platném znění

 

Zájemce:

 

Jméno a příjmení firma:..…………………………………………………………………………………

Datum narození/IĆ:……………………………………………………………………………………….

Bytem/se sídlem:………………………………………………………………………………………….

Tel:……………………………………………………………………………………………………….

Email:…………………………………………………………………………………………………….

 

poznámka:

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

 

Prezentovaná zakázka (dále jen „nemovitosti“):

 

 
 

ID zakázky:………………

 

Účel:     prodej        pronájem                                                                        

 

Druh nemovitosti:……………………………………………

 

Adresa objektu:

……………………………………………………………..…

………………………………………………………………..

 

Dispozice:…………………………………..............................

Užitná plocha: ………………………………………………..

Pozemek:……………………………………………...............

z toho zahrada:………………………......................................

 

Popis poskytnutých informací:

...................................................................................................

...................................................................................................

...................................................................................................

...................................................................................................

...................................................................................................

 

Prodejní cena: …………….....,- Kč

 

 

Zájemce tímto svým podpisem potvrzuje převzetí informací o výše uvedených nemovitostech prezentovaných mu Petrem Dvořákem, vystupující pod obchodní firmou D&D reality Petr Dvořák, IČ: 74842439, DIČ: CZ8401230178, se sídlem K Třešňovce 64, 252 29, Karlík, email: dvorak-real@volny.cz, tel.: +420 724 036 677 (dále jen „Realitní kancelář“), a to v souvislosti s prodejem, jehož zajištěním byla Realitní kancelář pověřena vlastníkem na základě uzavřené zprostředkovatelské smlouvy dne……………..

 

O prodeji nemovitostí se Zájemce dozvěděl se sdělovacích prostředků a realitních serverů na základě inzerce nebo jiných prodejních aktivit Realitní kanceláře, která mu následně poskytla nezbytné informace vztahující se k prodeji, včetně identifikace prodávající strany. Realitní kanceláři vzniká nárok na provizi i tehdy, bude-li zprostředkovávaná (cílová) smlouva uzavřena s osobou, která je ve vztahu k Zájemci osobou v příbuzenském vztahu či osobou blízkou.

 

Sdělovací prostředky a realitní servery, o který jste se o nemovitosti dozvěděli:

 

...................................................................................................

...................................................................................................

...................................................................................................

 

Zájemcem potvrzuje, že se před podpisem seznámil se Zásadami ochrany osobních údajů Realitní kanceláře, jak je uveřejněno na www.dd-reality.cz. Poskytnutí osobních údajů Zájemce je požadováno z důvodu, že jsou tyto nezbytné pro plnění závazků Realitní kanceláře.

Zájemce uděluje souhlas k zasílání informačních a marketingových zpráv.

 

V .......................dne.......20…

 

                                  

                                                          

……………………………………                              ……………………………………

Realitní kancelář                                                             Zájemce

Vytvořit poptávku

Rozšířené hledání


Typ nabídky

Upřesnit


Cena a plocha

m2
m2

Kraj a lokalita


Rozšířené hledání


Typ nabídky

Upřesnit


Cena a plocha

m2
m2

Kraj a lokalita


Máte otázku?